Het Cache Scherm

Als je een cache in de lijst indrukt, wordt gedetailleerde inforrmatie over deze cache getoond. De vier tabs:  Info, Listing, Logs en Images bevatten de meeste informatie en zouden vanzelfsprekend moeten zijn.

De Vars tab

Op de Vars tab kun je variabelen bijhouden die je "vindt" tijdens een multi cache. Deze variabelen kunnen dat gebruikt worden om een eindcoördinaat of waypoint te berekenen met behulp van formules. De waarde van een variabele kan zelf ook weer een formule zijn.

De WP's tab

Op deze tab zie je de waypoints van een cache. Je kunt hier ook waypoints toevoegen, wijzigen of verwijderen en je kunt hier projecties of snijpunten bepalen. Sommige functies benader je door een waypoint lang in te drukken, anderen zitten in het menu.

De Compass tab

Op de compass tab zie je een kompas met verscheidene data velden. Het kompas laat het Noorden zien, en een pijl in de richting van de geselecteerde cache. 

De velden boven het kompas laten de afstand tot de cache, de accuraatheid van de GPS (eigenlijk de Estimated Position Error, of EPE, maar hiernaar wordt bijna altijd verwezen als de "accuraatheid"), de coördinaten van de cache, en de cache of waypoint naam (label "Destination").

Onder het kompas zijn linkse en rechtse pijlen knoppen. Deze zullen grijs zijn behalve:

  • Als de cache child waypoints heeft, of
  • Als je een of meerder waypoints zelf toegevoegd hebt aan de cache in GDAK (zie volgende sectie).

Als de knoppen actief zijn, kun je hiermee tussen de verschillende waypoints welke behoren bij de cache schakelen.

De Kaart tab

Deze tab laat de kaarten zien met de geocaches. Als je locatie bepaald kan worden, zal een magenta lijn getoond worden in de richting van de cache. Als je het "kaart kompas" activeert zal een kleine pijl bovenin het scherm je in de richting van de cache wijzen. Rechts in het scherm staat een klein blokje met de afstand tot het volgende punt.